ИНДУСТРИАЛНИ МАСЛА

LUBRA произвежда и продава специални течности и смазочни продукти за всички направления на металообработването.LUBRA непрекъснато изследва и разработва нови продукти опазващи околната среда ,които отговарят на най-новите изисквания а законодателство в тази насока. Новите продукти осигуряват производителност превъзхождаща конвенционалните технологични решения ,предлагани на пазара. LUBRA разбира новите предизвикателства на утрешния производствен процес.

LUBRA е акционерно дружество с италиански капитал, с много индустриални и търговски интереси, който оперира на европейско ниво в спомагателната промишленост, автомобилната промишленост и смазочната промишленост , химическата и нефтохимическата продукция.

Централата на LUBRA е в Корнаредо , в покрайнините на Милано, където са разположени търговските и административните офиси и модерен химически комлекс за производство на пълен набор от производство. LUBRA е оборудван с реактори за синтеза на междинни продукти и специални добавки и за приготвяне на крайни продукти ; усъвършенстваното оборудване за смесване на завода представлява идеална и гъвкава основа за широк спектър от производство на специални химикали. В същия комплекс Cornaredo са разположени химически лаборатории ,оборудвани за анализ на постъпващите суровини и за контрол на качеството на крайните продукти. LUBRA  вярва ,че бъдещето на спомагателната химическа индустрия се крие в задълбочените технически познания и способността да се формулират нови ефективни съединения , актуализирани с постоянното техническо развитие на машините , приборите , работните материали и др.

 

За повече информация се свържете с нас на телефон 02/836 36 36 и на имейл office@motooil.bg

 

 

 

 

 

×